Image 01 Image 02 Image 03

Nielsen Capital Management

Deep Value Investing

Kære Investor.

Velkommen til vores hjemmeside. Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S er et selskab, der er investeringsrådgiver for to offentlige investeringsforeninger og en kapitalforening:

 • Investeringsforeningen Nielsen Global Value
 • Nielsen, FCP - Global Value
 • Kapitalforeningen Blue Strait Capital
 • Selskabet udfører også diskretionær porteføljepleje for godkendte modparter og professionelle kunder. Vores investeringsfilosofi er "Value Investing" eller værdiinvestering. Det er vores eneste forretning, og den eneste måde, hvorpå vi investerer vores egne midler.

  Vi mener, at det er vigtigt, at investorer forstår, hvad de investerer i, og at de investerer med os af de rette årsager. Derfor vil vi forsøge at gøre det så enkelt som muligt for potentielle investorer, at lære om vores investeringsfilosofi og den måde, hvorpå vi implementerer den i aktiemarkedet.
  Således kan De på hjemmesiden se det materiale, der ellers foreligger ved at kontakte os direkte. Herunder skal opmærksomheden henledes til foreningernes halv- og helårsberetninger, som er vores primære kommunikation med investorerne.
  Jeg velkommer Deres besøg og håber, at De finder denne information værdifuld. Hvis der skulle opstå spørgsmål, er De naturligvis velkommen til at kontakte mig.
  Mange tak for Deres interesse.

  Ole Nielsen

  TÅLMODIGHED

  Vi vil også demonstrere tålmodighed, når vi har sværere ved at finde selskaber, som møder vores investeringskriterier. Vi vil ikke lade os rive med og sælge, hvad der er undervurderet, for at placere pengene i noget, der ser ud til at stige her og nu. Og endelig vil vi demonstrere tålmodighed ved at sælge det fra i porteføljen, som møder vores niveau for forretningsmæssig værdi og gemme pengene til det tidspunkt, hvor nye muligheder opstår. Og de vil opstå.

  Fra Årsrapport Nielsen Global Value 2006

  TRACK RECORD

  År OLE NIELSEN MSCI/World Index*
  1987 -4,27% -7,80%
  1988 38,53% 60,47%
  1989 42,72% 24,76%
  1990 (-aug.) 9,08% -5,60%
  1991 (mar.-) 4,23% -0,31%
  1992 11,14% 1,78%
  1993 31,28% 36,80%
  1994 0,74% -10,07%
  1995 (-apr.) -1,82% -1,88%
  1996 13,74% 29,79%
  1997 29,10% 42,16%
  1998 6,72% 16,33%
  1999 32,99% 44,74%
  2000 10,52% -5,88%
  2001 11,85% -12,79%
  2002 (jul.-) -11,26% -11,84%
  2003 41,62% 10,95%
  2004 23,28% 6,35%
  2005 27,70% 26,51%
  2006 1,94% 7,34%
  2007 -7,57% -1,63%
  2008 -23,67% -37,75%
  2009 18,34% 25,90%
  2010 20,05% 19,71%
  2011 -7,07% -2,64%
  2012 17,21% 14,49%
  2013 19,27% 21,19%
  2014 16,25% 19,27%
  2015 12,56% 10,66%
  2016 8,07% 10,32%
  2017 1,32% 7,66%
  Pro Anno 12,22% 9,56%
  Akk. Afkast 2.930,99% 1.348,88%

  * MCSI world Cap.: Verdensindeks, som repræsenterer et bredt udsnit af selskaber over hele verden.

  Performance er efter “management fee”. Det gennemsnitlige likviditetsniveau har i perioden ligget på mellem 10% og 15%.

  Mange års erfaring siger os, at der også er skygge i paradis. Vi ønsker ikke at jage aktier i forventningen om at kunne eller skulle ”følge med” aktiemarkederne. Vi er noget betænkelige og af erfaring finder fornuft i følgende ord: ”Results often follows – when adrenaline flows.”

  Fra Årsrapport Nielsen Global Value 2005

  BERETNINGER NIELSEN GLOBAL VALUE

  Årsrapport

  31.12.2016

  DOWNLOAD

  prospekt

  Prospekt

  17.08.2017

  DOWNLOAD

  Central Investorinformation

  16.02.2018

  DOWNLOAD

  BERETNINGER BLUE STRAIT CAPITAL

  Vedtægter

  09.06.2017

  DOWNLOAD

  prospekt

  Prospekt

  18.09.2017

  DOWNLOAD

  Væsentlig Investorinformation

  16.02.2018

  DOWNLOAD

  Vi ville kun begrænse os i vores formål, hvis vi alene fokuserede på en given kategori. Derfor investerer vi på tværs af alle kategorier. Vi er indifferente overfor, om selskabet tilhører den ene eller anden kategori – ja, vi tænker ikke engang over det, når vi foretager beslutning om investering. Vi tænker faktisk heller ikke over, om det første bogstav i navnet på selskabet, hvis aktier vi køber, tilhører den første halvdel af alfabetet eller den anden halvdel. Vi finder det ligegyldigt for opfyldelsen af vores målsætning. Vi er både big cap. -, small cap. - og “første halvdel af alfabetet” – investorer.

  Fra Årsrapport Nielsen Global Value 2003

  Kære Investor.

  Investeringsforeningen Nielsen Global Value er en investeringsforening oprettet på initiativ af Ole Nielsen, der står bag rådgivningsselskabet Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S, der fungerer som investeringsrådgiver for investeringsforeningen.

  Investeringsforeningens direktion og administration udgøres af BI Management A/S, der er en del af BankInvest gruppen. Med en samlet formue under administration på 83 mia. er BI Management en af Danmarks's største investeringsforvaltnings-selskaber. BankInvest gruppen har 200 medarbejdere, hvoraf 63 er involveret i administrationen af Investeringsforeningen Nielsen Global Value i servicefunktioner som administration, jura, compliance, trading og IT.

  Investeringsforeningen Nielsen Global Value har således en stærk administrativ organisation bag sig, så fokus kan koncentreres omkring kernen af Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S’s investeringsformål:  At minimere risikoen for permanent tab af kapital og tillige skabe en tilfredsstillende værdiforøgelse

  Hvordan investerer jeg?

  Nedenfor finder De PDF-filer på prospekt og vedtægter. Ved at klikke ud for det ønskede materiale kan De downloade og udskrive dokumenterne.

  De kan investere i Investeringsforeningen Nielsen Global Value ved, at henvende Dem til deres pengeinstitut.

  For automatisk, at modtage materiale fra foreningen anbefaler vi Dem, at få navnenoteret Deres investeringsbeviser.  Fuldstændigt prospekt NGV
  Central investorinformation

  Nielsen, FCP - Global Value

  Kære Investor.

  Investeringsforeningen Nielsen, FCP - Global Value er en Luxembourgsk baseret investeringsforening oprettet på initiativ af Ole Nielsen, der står bag rådgivningsselskabet Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab, der samtidig fungerer som investeringsrådgiver for foreningen.

  Nielsen - Global Value administreres af European Fund Administration, der er en af de største uafhængige udbydere af administrative serviceydelser til markedet for fonde og investeringsselskaber.

  Nielsen - Global Value har valgt Banque De Luxembourg samt dets datterselskab Conventum Asset Management som henholdsvis depotbank og management selskab.

  Nielsen - Global Value har således stærke administrative organisationer bag sig, så fokus kan koncentreres om kernen i Nielsen Capital Management Fondsmæglersel-skab's investeringsformål:

  At maksimere den langsigtede gennemsnitlige egenkapitalforrentning pr. år under hensyntagen til lav risiko for permanent tab af kapital.